Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Tuyển sinh CĐ liên thông

Khoa Công nghệ - Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương tổ chức họp phụ huynh học sinh ngành Công nghệ ô tô khóa 2022-2024

Ngày 3/3, Khoa Công nghệ - Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương đã tổ chức buổi họp phụ huynh học sinh khóa 2022 - 2024 để thông tin về việc chuẩn bị đưa học sinh trung cấp ngành Công nghệ ô tô đi thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp.