Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Đăng ký học viên

Họ và tên

× HD: Ghi đầy đủ họ tên theo học bạ (hoặc theo Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu nếu có)

Thông báo từ chương trình

CCCD/CMND

× HD: Điền số căn cước công dân hoặc chứng minh dân dân (Chưa có bỏ trống)

Thông báo từ chương trình

Ngày cấp

× HD: Điền ngày cấp căn cước công dân hoặc chứng minh dân dân (Chưa có bỏ trống)

Thông báo từ chương trình

Nơi cấp

× HD: Điền nơi cấp căn cước công dân hoặc chứng minh dân dân (Chưa có bỏ trống)

Thông báo từ chương trình

Dân tộc

Thông báo từ chương trình

Giới Tính

Số điện thoại

× HD: Số điện thoại của học viên đăng ký (bắt buộc)

Thông báo lỗi từ chương trình

Email (Thư điện tử)

× HD: Email liên hệ của học viên (có thể bỏ trống)

Thông báo lỗi từ chương trình

Địa chỉ liên hệ

× HD: Ghi rõ tên người nhận và địa chỉ của người nhận giấy báo. Địa chỉ phải đầy đủ: Số nhà, đường, phố, thôn (bản), xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương).

Thông báo lỗi từ chương trình

Hộ khẩu thường trú

× HD: Ghi rõ địa chỉ phải đầy đủ: Số nhà, đường, phố, thôn (bản), xã (phường), huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương). (Nếu hộ khẩu thường trú trùng với địa chỉ liên hệ thì có thể bỏ trống hoặc điền thông tin)

Thông báo lỗi từ chương trình

Nơi sinh

Thông báo từ chương trình

Ngày sinh

× HD: Hãy chọn ngày sinh theo giấy khai sinh (bắt buộc).

Thông báo lỗi từ chương trình

Mục xét tuyển

Lỗi đăng ký xét tuyển

Ngành/nghề đăng ký

Lỗi đăng ký xét tuyển

Ngành/nghề đăng ký(NV2)

Ngành/nghề đăng ký(NV3)

Trình độ văn hóa

× HD: Hãy chọn trình độ văn hóa của bạn (bắt buộc).

Năm tốt nghiệp

Thông báo từ chương trình

Trường THCS/THPT

× HD: Hãy điền trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông mà bạn tốt nghiệp

Thông báo lỗi từ chương trình

TỈNH

× HD: Hãy điền tỉnh của trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông mà bạn tốt nghiệp

Thông báo lỗi từ chương trình

Đối tượng ưu tiên

Hướng dẫn chọn đối tượng ưu tiên

Họ và tên Cha

× HD: Hãy điền họ và tên cha, người giám hộ

Thông báo lỗi từ chương trình

Số điện thoại Cha

× HD: Hãy điền số điện cha, người giám hộ

Thông báo lỗi từ chương trình

NGHỀ NGHIỆP

× HD: Hãy điền nghề nghiệp của Cha

Thông báo lỗi từ chương trình

Họ và tên Mẹ

× HD: Hãy điền họ và tên mẹ, người giám hộ

Thông báo lỗi từ chương trình

Số điện thoại Mẹ

× HD: Hãy điền số điện mẹ, người giám hộ

Thông báo lỗi từ chương trình

NGHỀ NGHIỆP

× HD: Hãy điền nghề nghiệp của mẹ

Thông báo lỗi từ chương trình

Đăng ký bổ túc văn hóa

× HD: Đăng ký bổ túc văn hóa 7 môn để hoàn thành chương trình phổ thông, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, liên thông cao đẳng và đại học sau khi hoàn thành chưởng trình trung cấp nghề
× HD: Đăng ký bổ túc văn hóa 4 môn có thể học liên thông lên cao đẳng, đại học sau khi hoàn thành chưởng trình trung cấp nghề .

Dowload File hướng dẫn đăng ký