Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương là cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Công đoàn. Với diện tích đất 9.676 m2 (trong đó diện tích đất sử dụng vào mục đích làm việc và giảng dạy là 9.609,96 m2) và diện tích xây dựng 3.786 m2 (trong đó tổng diện tích sàn sử dụng là 5.823,96 m2), trường đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập giáo viên và học sinh.

;