Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Các khoản phí nhập học đầu năm đối với học sinh trung cấp tuyển sinh năm 2023

26/02/2023 Phan Đình Tiến

Hội đồng tuyển sinh Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương vừa ban hành các khoản phí nhập học đầu năm đối với học sinh trung cấp tuyển sinh năm 2023.

Theo đó, các khoản phí nhập học đầu năm bao gồm:

(*Ghi chú: Nếu học sinh không ở KTX thì không đóng khoản ở mục 6)

Thời gian nhận hồ sơ:

Đợt 1: 01/6/2023 - 31/7/2023. Nhận giấy báo nhập học: 14, 15, 16/8/2023

Đợt 2: 01/8/2023 - 30/9/2023. Nhận giấy báo nhập học: 20, 21/10/2023

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ:

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG

Đường N2, Cụm SX An Thạnh, P.An Thạnh, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương

ĐT: (0274) 3745 180 (Phòng TVTS) | 0909 682 939 (Thầy Hùng) | 0901 846 585 (Cô Tâm)