Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Công bố danh sách các lớp trung cấp niên khóa 2021-2023 (đợt 1 + đợt 2)

03/10/2021 Phạm Trần Yến Nhi

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương công bố danh sách các lớp trung cấp niên khóa 2021-2023 (đợt 1 + đợt 2)

Do tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nên ngày học chính thức nhà trường sẽ thông báo sau. Khi cần hỗ trợ thông tin, học sinh và phụ huynh vui lòng gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm lớp.

* Lưu ý: Học sinh tham gia các nhóm zalo do GVCN đã tạo theo các đường link dưới đây để nắm thông tin và tham gia sinh hoạt đầu khóa. Trường hợp chưa tham gia được nhóm zalo, vui lòng liên hệ GVCN lớp.

Danh sách lớp đợt 1 + đợt 2 gồm các lớp:

+ Lớp XHN10721 (GVCN: Nguyễn Xuân Thùy - 0941.772.535): https://zalo.me/g/rxvdru255

+ Lớp DCN10721 (GVCN: Chiêm Thành Thái - 0907.556.416): https://zalo.me/g/fabqxd011

+ Lớp DTN10721 (GVCN: Trần Minh Tâm - 0987.697.695): https://zalo.me/g/iikdwr002

+ Lớp DLN10721 (GVCN: Trương Công Đức - 0988.958.910): https://zalo.me/g/cqoiyg705

+ Lớp DLN20721 (GVCN: Võ Thị Thanh Vân - 0907.282.438): https://zalo.me/g/jqdljx182

+ Lớp KTN10721 (GVCN: Nguyễn Thị Hương - 0917.860.869): https://zalo.me/g/enupqx305

+ Lớp KTN20721 (GVCN: Nguyễn Hoàng Hải - 0888.328.383): https://zalo.me/g/lxjiqm830

+ Lớp KTN30721 (GVCN: Phạm Hữu Tuần - 0976.667.238): https://zalo.me/g/benguz802

+ Lớp KTN40721 (GVCN: Nguyễn Hoàng Hải - 0888.328.383): https://zalo.me/g/vespep997

+ Lớp LTN10721 (GVCN: Nguyễn Ngọc Trình - 0908.826.751): https://zalo.me/g/qkfzax783

+ Lớp LTN20721 (GVCN: Trần Thị Hiền - 0976.527.822): https://zalo.me/g/yrmpfl113

+ Lớp LTN30721 (GVCN: Nguyễn Hà Mai Hân - 0383.204.901): https://zalo.me/g/oqlcok906

+ Lớp OTN10721 (GVCN: Nguyễn Thanh Tuấn - 0702.740.643): https://zalo.me/g/rjpjbj781

+ Lớp OTN20721 (GVCN: Trần Ngọc Quốc - 0967.199.379): https://zalo.me/g/yaxbpa976

+ Lớp OTN30721 (GVCN: Nguyễn Thanh Tuấn - 0702.740.643): https://zalo.me/g/hpxgep210

 

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Zalo

Link DS lớp: https://bit.ly/3DbS9Xh