Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Tuyển sinh sơ cấp

Chiêu sinh lớp sơ cấp nghề Hàn

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương thông báo chiêu sinh lớp sơ cấp nghề Hàn.

Thông báo chiêu sinh lớp sơ cấp Lái xe nâng hàng

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương thông báo chiêu sinh lớp sơ cấp nghề Lái xe nâng hàng.

Thông báo mở các lớp đào tạo ngắn hạn Trang điểm, Cắm hoa, Tỉa củ quả

Khóa học cung cấp cho học viên một số kiến thức và kỹ năng về trang điểm, cắm hoa, tỉa củ quả.

Thông báo chiêu sinh lớp Tỉa củ quả

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương thông báo chiêu sinh lớp Tỉa củ quả.

Thông báo chiêu sinh lớp Cắm hoa

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương thông báo chiêu sinh lớp Cắm hoa.

Thông báo chiêu sinh lớp Trang điểm

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương thông báo chiêu sinh lớp Trang điểm.

Thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Dương thông báo tuyển sinh các lớp đào tạo nghề trình độ sơ cấp.

Khối lượng học tập tối thiểu đối với trình độ sơ cấp

Đào tạo nghề trình độ sơ cấp được thực hiện từ 03 (ba) tháng đến dưới 01 (một) năm. Tùy theo khối lượng học tập của mỗi chương trình đào tạo, sau khi tốt nghiệp học viên sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp 1, chứng chỉ sơ cấp 2 hoặc chứng chỉ sơ cấp 3.

Thông báo chiêu sinh lớp Cấp dưỡng

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương thông báo chiêu sinh lớp sơ cấp Cấp dưỡng dành cho các học viên.

Thông báo chiêu sinh lớp sơ cấp Bảo mẫu

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương thông báo chiêu sinh lớp sơ cấp Bảo mẫu dành cho các học viên.

;