Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Khối lượng học tập tối thiểu đối với trình độ sơ cấp

12/06/2022 Phan Đình Tiến

Đào tạo nghề trình độ sơ cấp được thực hiện từ 03 (ba) tháng đến dưới 01 (một) năm. Tùy theo khối lượng học tập của chương trình đào tạo, sau khi tốt nghiệp học viên sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp 1, chứng chỉ sơ cấp 2 hoặc chứng chỉ sơ cấp 3.

1. Khối lượng học tập tối thiểu đối với bậc 1, 2 và 3 trình độ sơ cấp

a) Bậc 1 - Sơ cấp I tối thiểu là 5 (năm) tín chỉ, với số mô-đun đào tạo tối thiểu là 3 (ba) mô-đun và thời gian thực học tối thiểu là 300 (ba trăm) giờ chuẩn đối với người có trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương tổ chức đào tạo nghề Lái xe nâng hàng cho học viên tại công ty

b) Bậc 2 - Sơ cấp II tối thiểu là 15 (mười lăm) tín chỉ, với số mô-đun đào tạo tối thiểu là 9 (chín) mô-đun đối với người có trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

c) Bậc 3 - Sơ cấp III tối thiểu là 25 (hai mươi lăm) tín chỉ,  với số mô-đun đào tạo tối thiểu là 15 (mười lăm) mô-đun đối với người có trình độ học vấn phù hợp với nghề cần học.

2. Khối lượng học tập lý thuyết và học tập thực hành tùy theo từng ngành, nghề đào tạo phải đảm bảo tỷ lệ: lý thuyết chiếm tối đa 25%; thực hành chiếm tối thiểu 75%.

* Các bạn học viên muốn tư vấn học nghề Lái xe nâng hàng, xin liên hệ:

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN BÌNH DƯƠNG

Đường N2, Cụm SX An Thạnh, Phường An Thạnh, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương

Tư vấn viên: 0909 68 29 39 (Thầy Hùng), 0988 958 910 (Thầy Đức)