Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Danh sách các cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe

27/10/2023 Phan Đình Tiến

Sở Y tế Bình Dương thông báo danh sách 27 cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe lái xe trên địa bàn tỉnh cập nhật từ ngày 18/10/2023. 

Danh sách cụ thể:

(Nguồn: binhduong.gov.vn)