Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Biểu mức thu phí sát hạch lái xe; lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng

19/08/2023 Phan Đình Tiến

Xem Thông tư số 37/2023/TT-BTC tại đây.