Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Kết quả thi các lớp tin học UDCNTTCB01-22, UDCNTTCB03-22

28/05/2023 Võ Thị Thanh Vân

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Công đoàn thông báo kết quả thi các lớp tin học UDCNTTCB01-22, UDCNTTCB03-22 đợt thi tháng 7/2022.

Thí sinh xem kết quả thi tin học lớp UDCNTTCB01-22 tại đây.

Thí sinh xem kết quả thi tin học lớp UDCNTTCB03-22 tại đây.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC CÔNG ĐOÀN

Điện thoại: (0274) 3724 015; 0907 282 438 (Cô Vân)