Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Thông báo tuyển sinh

12/01/2024 Võ Thị Thanh Vân

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Công đoàn thông báo mở các lớp Ngoại ngữ - Tin học các buổi sang, chiều, tối như sau:

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ về Trung tâm: Cô Hà: 0982148505    Cô Vân  0907282438