Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Nhật Bản lần đầu tiên chế tạo thành công trạng thái vật chất “plasma”

Nhật Bản đã lần đầu tiên thành công trong việc tạo ra trạng thái thứ 4 của vật chất gọi là “plasma” - được kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn năng lượng không phát thải thế hệ mới.

Giới thiệu tổng quan về kinh tế số

Kinh tế số là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả quá trình sự biến đổi và phát triển của nền kinh tế dựa trên việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo. Kinh tế số đã tạo ra nhiều cơ hội mới và thay đổi cách chúng ta làm việc, mua sắm và giao tiếp.

Giới thiệu tổng quan về kinh tế xanh

Kinh tế xanh đề cập đề một hướng phát triển kinh tế mới, tập trung vào việc tối ưu hóa sự thống nhất giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Mục tiêu của kinh tế xanh là tiếp tục đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế, tạo ra việc làm và cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời giảm thiểu tổn thất tài nguyên, ô nhiễm môi trường và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu.

Các phương pháp và kỹ thuật để nâng cao quá trình brainstorming

Brainstorming là một quá trình quan trọng trong việc tạo ra các ý tưởng sáng tạo và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, nhiều lần chúng ta thường gặp khó khăn trong việc thu hút và khai thác tối đa tiềm năng từ nhóm làm việc. Để giúp bạn nâng cao hiệu quả của quá trình brainstorming, đã có nhiều phương pháp và kỹ thuật được phát triển và ứng dụng rộng rãi.

Nghiệm thu thiết bị đào tạo tự làm của Khoa Điện

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021-2022, Khoa Điện đã triển khai đến toàn thể giáo viên đăng ký thiết bị đào tạo tự làm. Kết quả có 01 thiết bị tự làm được Hội đồng khoa học nhà trường nghiệm thu đề cương và cho tiến hành chế tạo.

;