Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Các phương pháp và kỹ thuật để nâng cao quá trình brainstorming

27/09/2023 Phan Đình Tiến

Brainstorming là một quá trình quan trọng trong việc tạo ra các ý tưởng sáng tạo và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, nhiều lần chúng ta thường gặp khó khăn trong việc thu hút và khai thác tối đa tiềm năng từ nhóm làm việc. Để giúp bạn nâng cao hiệu quả của quá trình brainstorming, đã có nhiều phương pháp và kỹ thuật được phát triển và ứng dụng rộng rãi.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá một số phương pháp và kỹ thuật quan trọng nhằm tăng cường hiệu quả của quá trình brainstorming. Bằng cách áp dụng các phương pháp này, bạn sẽ có thể thúc đẩy sự sáng tạo và tiếp cận vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, từ đó giúp gia tăng khả năng tìm ra những giải pháp độc đáo. Hãy cùng tìm hiểu và áp dụng những phương pháp này để nâng cao quá trình brainstorming của bạn.

Dưới đây là một số phương pháp và kỹ thuật mà bạn có thể áp dụng để nâng cao quá trình brainstorming:

1. Mind mapping: Dùng một trang giấy hoặc một công cụ mind mapping trực tuyến để tạo ra một sơ đồ ý tưởng. Viết tên chủ đề ở giữa trang và sau đó nối các ý tưởng con xung quanh nó. Nó giúp bạn tổ chức và mở rộng ý tưởng một cách sáng tạo.

2. Đặt mục tiêu rõ ràng: Định rõ mục tiêu của buổi brainstorming trước khi bắt đầu, để mọi người có cùng một hướng và tập trung vào việc tìm ra các ý tưởng liên quan.

3. Phiên làm việc theo nhóm: Chia nhóm thành các đội nhỏ và yêu cầu từng nhóm đưa ra ý tưởng của họ. Sau đó, nhóm sẽ tiến hành thảo luận và trình bày các ý tưởng của mình cho toàn nhóm. Cách này giúp mọi người tham gia và đóng góp ý kiến.

4. Chuẩn bị trước: Cung cấp thông tin và tài liệu liên quan trước khi buổi brainstorming diễn ra, như vậy mọi người sẽ có cơ sở để nghĩ và thảo luận. Điều này giúp tăng hiệu suất của buổi họp.

5. Sử dụng kỹ thuật "6-3-5": Yêu cầu sáu người tham gia viết ra ba ý tưởng của họ trong vòng năm phút, sau đó chuyển bài viết cho người tiếp theo trong nhóm. Mỗi người tiếp tục phát triển ý tưởng của mình dựa trên những gì đã được viết trước đó. Quá trình này lặp lại cho đến khi mọi người đã tham gia vào tất cả các bài viết. Kỹ thuật này khuyến khích sự đa dạng và tăng cường trao đổi ý tưởng.

6. Không đánh giá ý tưởng: Tránh đánh giá và phê phán ý tưởng trong suốt quá trình brainstorming. Hãy tập trung vào việc tạo ra ý tưởng mới một cách tự do và sau đó là giai đoạn đánh giá sau đó.

7. Sử dụng kỹ thuật "120%": Yêu cầu mỗi người viết xuống ba ý tưởng với số lượng "120%" so với mục tiêu mong muốn. Quá trình này khuyến khích sự sáng tạo và đưa ra nhiều ý tưởng hơn.

8. Sử dụng kỹ thuật "SCAMPER": SCAMPER là một phương pháp xác định các khía cạnh của một vấn đề và tạo ra những câu hỏi kích thích sự sáng tạo. Các chữ cái của SCAMPER đại diện cho Substitute (Thay thế), Combine (Kết hợp), Adapt (Thích nghi), Modify (Sửa đổi), Put to other uses (Đưa ra các ứng dụng khác), Eliminate (Loại bỏ) và Rearrange (Sắp xếp lại).

Hy vọng rằng những kỹ thuật trên sẽ giúp bạn nâng cao quá trình brainstorming và tạo ra nhiều ý tưởng sáng tạo hơn.