Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Nghiệm thu thiết bị đào tạo tự làm của Khoa Điện

24/07/2022 Phan Đình Tiến

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021-2022, Khoa Điện đã triển khai đến toàn thể giáo viên đăng ký thiết bị đào tạo tự làm. Kết quả có 01 thiết bị tự làm được Hội đồng khoa học nhà trường nghiệm thu đề cương và cho tiến hành chế tạo.

Nhóm tác giả nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thiết bị thực hành mô-đun Trang bị điện (Từ trái qua: Thầy Trần Minh Tâm – Trưởng khoa Điện, thầy Chiêm Thành Thái, Lê Nam Thời – Giáo viên khoa Điện)

Thực hiện Kế hoạch về việc họp nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021-2022. Ngày 19/7/2022, Hội đồng nghiệm thu dưới sự chủ trì của thầy Lê Nho Lượng – Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học nhà trường đã tiến hành nghiệm thu sản phẩm thiết bị đào tạo tự làm của Khoa Điện.

Đại diện nhóm tác giả nghiên cứu đã báo cáo trước Hội đồng về mục đích, nội dung, phạm vi ứng dụng, hiệu quả và những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai chế tạo thiết bị tự làm. Các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá và góp ý để sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.

Đại diện nhóm tác giả nghiên cứu trình bày báo cáo

Thay mặt Hội đồng khoa học nhà trường, thầy Lê Nho Lượng – Chủ tịch Hội đồng đã đưa ra các ý kiến nhận xét, đánh giá, góp ý về sản phẩm; đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các thầy cô trong Khoa Điện. Đồng thời yêu cầu Ban chủ nhiệm chỉnh sửa theo góp ý của các thành viên Hội đồng. Sau khi hoàn thành chỉnh sửa Hội đồng sẽ đề xuất Hiệu trưởng quyết định bàn giao tài sản lại cho Khoa để sử dụng phục vụ công tác giảng dạy cho năm học 2022-2023.

Thông qua tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá của các thành viên, Hội đồng nghiệm thu đồng ý nghiệm thu thiết bị thực hành mô-đun Trang bị điện của nhóm tác giả.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi họp nghiệm thu sản phẩm: