Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Thông báo dời Lịch thi TN khóa 2022 - 2024

04/07/2024 Phạm Trần Yến Nhi

Theo đề nghị của các Phòng/Khoa.

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương thông báo về việc dời lịch thi tốt nghiệp khóa 2022 – 2024 cụ thể như sau:

Thời gian lịch thi tốt nghiệp: từ ngày 25/7/2024 đến ngày 28/7/2024 sẽ được dời qua ngày 08/8/2024 đến ngày 11/8/2024 (có lịch thi đính kèm).

Xem đầy đủ Thông báo: Tại đây