Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Kế hoạch thi tốt nghiệp trung cấp đợt 1 cho học sinh các lớp trung cấp niên khóa 2022 - 2024

17/06/2024 Phạm Trần Yến Nhi

1. Điều kiện dự thi tốt nghiệp

- Học sinh có điểm tổng kết các môn học, mô-đun trong chương trình đạt 5.0 điểm trở lên.

2. Đối tượng dự thi tốt nghiệp

- Học sinh các lớp trung cấp khóa 2022 - 2024 đợt tuyển sinh tháng 7 năm 2022.

- Học sinh các khóa trước có nhu cầu thi lại tốt nghiệp trung cấp phải làm đơn nộp về Phòng Đào tạo. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

+ Đơn đăng ký dự thi tốt nghiệp (theo mẫu).

+ Nộp 4 ảnh 3*4 cm (nền xanh, áo trắng, đúng kích thước, phía sau ảnh ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh, tên lớp)

+ Thời gian nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 14/6/2024.

3. Các môn thi tốt nghiệp

Thi tốt nghiệp trình độ trung cấp gồm có 02 môn thi: Môn Lý thuyết chuyên môn và môn Thực hành.

Xem chi tiết Kế hoạch: Tại đây