Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Thông báo Nghỉ hè năm 2024

13/06/2024 Phạm Trần Yến Nhi

Căn cứ Kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024, nhà trường thông báo lịch nghỉ hè năm 2024 đối với học sinh các khóa như sau:

- Học sinh trung cấp khóa 2023 - 2025 được nghỉ hè từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 11/8/2024 và bắt đầu học lại theo thời khóa biểu kể từ ngày 12/8/2024.

- Riêng các lớp trung cấp khóa 2022 - 2024 sẽ tiếp tục học bình thường để kịp tiến độ chuẩn bị thi tốt nghiệp vào tháng 07/2024.

- Đối với các lớp học chương trình văn hóa THPT (4 môn, 6 môn) được nghỉ hè từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 14/7/2024 và bắt đầu học lại theo thời khóa biểu kể từ ngày 15/7/2024;

- Đối với các lớp học chương trình GDTX cấp THPT (7 môn) được nghỉ hè theo lịch của Trung tâm GDNN-GDTX TP. Thuận An đã được thông báo trước đó.