Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về thời gian tựu trường năm học 2022-2023

10/08/2022 Phan Đình Tiến

Ngày 05.8.2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 2159/QĐ-BGDĐT về khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trong toàn quốc. Theo đó thời gian tựu trường sớm nhất trước 01 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 02 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Phụ huynh và học sinh nộp hồ sơ xét tuyển trung cấp năm 2022 tại trường Trung cấp Công đoàn Bình Dương

- Cả nước sẽ tổ chức khai giảng vào ngày 05.9.2022.

- Kết thúc học kỳ I trước ngày 15.01.2023, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25.5.2023 và kết thúc năm học trước ngày 31.5.2023.

- Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 30.6.2023.

- Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp trước ngày 31.7.2023.

Thời gian thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi cấp quốc gia sẽ thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu, kế hoạch thời gian năm học của các địa phương phải bảo đảm số tuần thực học:

- Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

- Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông). Đối với các lớp 8, lớp 9 cấp trung học cơ sở và lớp 11, lớp 12 cấp trung học phổ thông có 32 tuần thực học (mỗi học kỳ có 16 tuần).

- Đối với các lớp 6, lớp 7 cấp trung học cơ sở và lớp 10 cấp trung học phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Trên cơ sở quy định khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Trong trường hợp ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, thời gian tựu trường và thời gian kéo dài năm học không quá 15 ngày so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để bảo đảm thực hiện và hoàn thành chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Các trường hợp đặc biệt phát sinh khác cần báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi thực hiện.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học.