Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Giới thiệu các bộ tài liệu đào tạo nghề dưới 3 tháng

12/01/2023 Phan Đình Tiến

Công văn số 2733/TCGDNN-ĐTTX ngày 29/11/2021 của Vụ Đào tạo thường xuyên - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc giới thiệu các bộ tài liệu đào tạo nghề dưới 3 tháng.

Đào tạo nghề Nấu ăn - Đãi tiệc tại Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương

Trong khuôn khổ triển khai Dự án “Tăng cường tiếp cận các lựa chọn sinh kế cho thanh niên dân tộc thiểu số thông qua thúc đẩy các sáng kiến phát triển nghề nghiệp và kinh doanh” do Liên minh Châu Âu tài trợ, Tổ chức Aide et Education (AEA) đã phối hợp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 2 tỉnh Lào Cai, Hòa Bình và một số chuyên gia xây dựng các bộ tài liệu đào tạo nghề dưới 3 tháng cho 04 nghề:

1. Hướng dẫn viên du lịch tại điểm

2. Kỹ thuật chế biến món ăn

3. Thêu thổ cẩm

4. Dệt thổ cẩm

Các bộ tài liệu trên đã được tổ chức dạy thử nhiệm tại một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn 2 tỉnh Lào Cai, Hòa Bình và được AEA gửi Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khi tổ chức đào tạo những nghề trên.

Phòng Đào tạo đăng các bộ tài liệu này để quý thầy/cô có quan tâm tải về tham khảo./.