Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Giới thiệu Cẩm nang Đào tạo trực tuyến trong Giáo dục nghề nghiệp

“Cẩm nang đào tạo trực tuyến trong giáo dục nghề nghiệp” là tài liệu hướng dẫn đầy đủ, chi tiết các nội dung liên quan đến việc tổ chức đào tạo trực tuyến tại các cơ sở GDNN, giúp các nhà giáo, các nhà trường có thêm thông tin, kiến thức, kỹ năng về tổ chức quản lý, đào tạo trực tuyến.

Cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Ngày 30/12/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Thông báo Cẩm nang mới ban hành tại Công văn số 3017/TCGDNN-PCTT.

Cẩm nang chọn nghề, việc làm

Cẩm nang chọn nghề, việc làm

Cẩm nang tìm việc làm cho lao động trẻ

Chi tiết xem file đính kèm.

;