Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

12/01/2023 Phan Đình Tiến

Ngày 30/12/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Thông báo Cẩm nang mới ban hành tại Công văn số 3017/TCGDNN-PCTT. Theo đó, nhằm hệ thống hóa các cơ chế, chính sách và giúp cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các tổ chức, cá nhân, người học, xã hội biết, trao đổi, giám sát và thực thi cơ chế, chính sách phát triển về giáo dục nghề nghiệp tốt hơn nữa, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức biên soạn cuốn Cẩm nang một số cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp với các nội dung chính sau:

Phần thứ nhất: Chính sách đối với người học, gồm:

Chính sách miễn, giảm học phí; Chính sách học bổng; Chính sách về chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số; Chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người; Chính sách nội trú; Chính sách về trợ cấp xã hội; Chính sách hỗ trợ đào tạo đối với người học trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng; Chính sách trợ cấp hỗ trợ ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp đối với người có công với cách mạng và con của họ; Chính sách tín dụng; Chính sách miễn, giảm giá vé dịch vụ công cộng; Chính sách đối với học sinh, sinh viên ra nước ngoài học tập theo các khóa đào tạo, bồi dưỡng từ 03 tháng liên tục trở lên; Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện; Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho phạm nhân, người chấp hành xong án phạt tù; Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động bị thu hồi đất; Chính sách khen thưởng đối với học sinh, sinh viên, học viên đoạt giải trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; Chính sách về khởi nghiệp, hỗ trợ tạo việc làm.

Học viên lớp Công tác xã hội khóa 2018-2020 tham gia học tập thực tế tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương

Phần thứ 2: Chính sách đối với nhà giáo, gồm:

Chính sách về tiền lương, tiền công, phụ cấp; Chính sách về đào tạo, bồi dưỡng; Chính sách ưu tiên khuyến khích nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đến công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Chính sách tuyển dụng và sử dụng nhà giáo; Chính sách xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú.

Phần thứ 3: Chính sách đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm:

Chính sách đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định của Luật giáo dục nghề nghiệp; Chính sách về đầu tư, xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp; Chính sách ưu tiên đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp;

Phần thứ 4: Một số cơ chế, chính sách khác, gồm:

Cơ chế, chính sách phân luồng vào học các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp; Chính sách đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp và liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học; Chính sách gắn kết với doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp; Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Phần thứ 5: Một số câu hỏi thường gặp.

Phần thứ 6: Danh mục văn bản có liên quan.

Xem Cẩm nang tại đây.