Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Sổ tay học sinh năm 2023

Sổ tay này dùng cho học sinh Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương. Được phát hành vào đầu mỗi năm học, nhằm cung cấp những thông tin cần thiết về chương trình đào tạo trình độ trung cấp để học sinh chủ động sắp xếp công việc học tập của mình một cách hợp lý nhất, nhằm đạt kết quả tốt nhất trong việc học tập.

Sổ tay Hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông

Nhằm giúp đội ngũ nhà giáo có thêm công cụ để thực hiện ngày càng tốt hơn hoạt động tư vấn tâm lý học đường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với tổ chức UNICEP biên soạn Sổ tay Hướng dẫn tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.

;