Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Thông tin liên hệ

06/09/2023 Phan Đình Tiến

PHÒNG CTHS - HV

Tầng Trệt Khu A, Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương

Địa chỉ: Đường N2, cụm sản xuất An Thạnh, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

ĐT: 0941 772 535 (Cô Thùy - Trưởng phòng CTHS)

Website: https://truongcongdoanbd.edu.vn/Phong-Ban/phong-cths-hv/7

Các tin liên quan: