Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân" cho học sinh trung cấp niên khóa 2021-2023

11/04/2022 Nguyễn Viết Toàn

Nhằm giúp học sinh làm quen với bạn bè, thầy cô, môi trường học tập mới và hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của mình; tìm hiểu các quy chế, quy định về đào tạo trình độ trung cấp, các chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật v.v... khi học tập tại trường. Như thường lệ, nhà trường tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân" cho học sinh trung cấp trúng tuyển đợt 1-2021, niên khóa 2021-2023.

- Thời gian: Từ ngày 16/9/2021 đến ngày 23/9/2021 (có chương trình chi tiết bên dưới).

- Hình thức: Tổ chức sinh hoạt trực tuyến trên ứng dụng Google Meet.

- Đối tượng tham gia: Tất cả 389 học sinh trình độ trung cấp trúng tuyển đợt 1-2021, niên khóa 2021-2023 và mời phụ huynh học sinh của các lớp cùng tham dự (nếu có).

Khoa Điện - Điện tử: các ngành Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Lắp đặt thiết bị điện.

+ Khoa Kinh tế - Xã hội: các ngành Kế toán doanh nghiệp, Công tác xã hội.

+ Khoa Công nghệ: các ngành Điện lạnh, Công nghệ ô tô, Lập trình máy tính.

* Lưu ý: Học sinh tham gia các nhóm zalo do GVCN đã tạo theo các đường link dưới đây để nắm thông tin và tham gia sinh hoạt đầu khóa. Trường hợp chưa tham gia được nhóm zalo, vui lòng liên hệ GVCN lớp:

+ Lớp XHN10721 (GVCN: Nguyễn Xuân Thùy - 0941.772.535): https://zalo.me/g/rxvdru255

+ Lớp DCN10721 (GVCN: Chiêm Thành Thái - 0907.556.416): https://zalo.me/g/fabqxd011

+ Lớp DLN10721 (GVCN: Trương Công Đức - 0988.958.910): https://zalo.me/g/cqoiyg705

+ Lớp KTN10721 (GVCN: Nguyễn Thị Hương - 0917.860.869): https://zalo.me/g/enupqx305

+ Lớp KTN20721 (GVCN: Nguyễn Hoàng Hải - 0888.328.383): https://zalo.me/g/lxjiqm830

+ Lớp KTN30721 (GVCN: Phạm Hữu Tuần - 0976.667.238): https://zalo.me/g/benguz802

+ Lớp LTN10721 (GVCN: Nguyễn Ngọc Trình - 0908.826.751): https://zalo.me/g/qkfzax783

+ Lớp LTN20721 (GVCN: Trần Thị Hiền - 0976.527.822): https://zalo.me/g/yrmpfl113

+ Lớp OTN10721 (GVCN: Nguyễn Thanh Tuấn - 0702.740.643): https://zalo.me/g/rjpjbj781

+ Lớp OTN20721 (GVCN: Trần Ngọc Quốc - 0967.199.379): https://zalo.me/g/yaxbpa976

Chương trình "Tuần sinh hoạt công dân" cho học sinh trung cấp trúng tuyển đợt 1-2021