Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân" cho học sinh trung cấp niên khóa 2021-2023

Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương (BTTP) tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân" cho học sinh trung cấp trúng tuyển đợt 1-2021, niên khóa 2021-2023

;