Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Sinh hoạt ngoại khóa chuyên đề “Kỹ năng văn hóa ứng xử mạng xã hội – Facebook”

02/11/2023 Phạm Trần Yến Nhi

Nhằm hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của học sinh, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công Đoàn Bình Dương phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Thanh niên tỉnh Bình Dương tổ chức Sinh hoạt chuyên đề “KỸ NĂNG VĂN HÓA ỨNG XỬ MẠNG XÃ HỘI – FACEBOOK” vào sáng ngày 01/11/2023.

Học sinh tham gia sinh hoạt chuyên đề

Buổi chuyên đề do Thạc sĩ Quản trị Nguồn Nhân lực Ngô Thái Hà – Founder – CEO – Tổ chức Giáo dục hướng nghiệp Fudubank và ông Lê Đắc Thuận – chuyên gia Huấn luyện Viện Khoa học An toàn Việt Nam thực hiện.