Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Học sinh tham gia học tập thực tế tại làng Chăm – xã Minh Hòa – huyện Dầu Tiếng – tỉnh Bình Dương

03/01/2023 Nguyễn Xuân Thùy

Hoạt động thực tế giúp học sinh củng cố nền tảng kiến thức và ứng dụng các lý thuyết, phương pháp nghiên cứu vào thực địa, theo từng địa bàn cụ thể học sinh được tiếp cận. Môn học Điều tra xã hội học đã giúp học sinh lớp XHN10721 – nghề Công tác xã hội của Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương trải nghiệm quá trình nghiên cứu thực địa và học hỏi được nhiều kinh nghiệm thông qua chuyến đi thực tế tại làng Chăm tại xã Minh Hòa – huyện Dầu Tiếng – tỉnh Bình Dương  vào ngày 18/12/2022.

Mục đích của chuyến đi này là tạo điều kiện cho học sinh tìm hiểu về đời sống văn hóa của người dân làng Chăm tại khu vực xã Minh Hòa – huyện Dầu Tiếng – tỉnh Bình Dương. Trên cơ sở thực tế được tiếp cận, học sinh làm bài tập thu hoạch môn học. Với phương châm “Học đi đôi với hành”chuyến học tập thực tế đã để lại ấn tượng cho các em học sinh đồng thời thu thập được nhiều kiến thức thực tế bổ ích.

Học phần này trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về các khái niệm trong điều tra xã hội học, quy trình nghiên cứu, xử lý thông tin thu thập và ghi nhận được kết quả nghiên cứu của đề tài đã chọn. Thực tế môn học yêu cầu học sinh phải tìm hiểu về đời sống văn hóa của người Chăm tại khu vực nghiên cứu; ghi chép, thu nhận thông tin khi đi thực tế; thời gian, địa điểm, lịch trình; cách viết bài báo cáo khoa học. Đồng thời, học phần cũng giúp học sinh củng cố, hiểu sâu và mở rộng kiến thức về nghề Công tác xã hội.

Chuyến học tập thực tế của tập thể lớp XHN10721 của Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương đã đạt được mục đích: mở mang được cả về kiến thức chuyên môn lẫn nghiệp vụ, đồng thời, với việc cùng nhau chuẩn bị các hoạt động đã giúp tập thể lớp thêm gắn kết yêu thương, biết quan tâm, chăm sóc cho nhau nhiều hơn, đoàn kết hơn.

Một số hình ảnh chuyến đi:

Học sinh lớp XHN10721 tìm hiểu về những nét văn hóa truyền thống của người Chăm

 

 

Tập thể lớp XHN10721 tặng quà cho người dân làng Chăm - xã Minh Hòa - huyện Dầu Tiếng - tỉnh Bình Dương

Học sinh trường giao lưu với trẻ em làng Chăm