Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Kế hoạch phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

31/12/2022 Phan Đình Tiến

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 236/KH-TLĐ ngày 10/8/2022 về phát triển giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

Sau khi sắp xếp và tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức công đoàn theo phương án số 473/PA-TLĐ ngày 25/5/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục duy trì hoạt động 18 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm: 03 trường cao đẳng, 12 trường trung cấp, 03 trung tâm giáo dục nghề nghiệp.

Học sinh Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương tham dự lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Năm 2023, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tổ chức công đoàn có kế hoạch tổ chức tuyển sinh học nghề: 32.200 người, tăng 3% so với năm 2022. Trong đó: Cao đẳng 1.200 người, trung cấp 8.000 người, sơ cấp và dạy nghề thường xuyên dưới 3 tháng là 23.000 người. Trong đó: Dạy nghề cho lao động nông thôn 4.000 người, thanh niên dân tộc 1.500 người, lao động bị thu hồi đất 1.000 người.

Tổng số học sinh, sinh viên tốt nghiệp năm 2023 là 29.500 người. Trong đó: Cao đẳng là 1.000 người, trung cấp là 7.500 người, sơ cấp và dạy nghề thường xuyên là 21.000 người.

Xem Kế hoạch tại đây.

Media hình ảnh

Trường xưa

Trường xưa

Cổng trường xưa

Cổng trường xưa

Khối phòng học mới cao 5 tầng

Khối phòng học mới cao 5 tầng

Thi ảnh đẹp

Thi ảnh đẹp

Thi ảnh đẹp

Thi ảnh đẹp

Về nguồn

Về nguồn

Biểu diễn văn nghệ

Biểu diễn văn nghệ

Biểu diễn văn nghệ

Biểu diễn văn nghệ

Tham gia hội thao

Tham gia hội thao

Đại hội Đoàn trường

Đại hội Đoàn trường

Chào cờ đầu tuần

Chào cờ đầu tuần

Học GDQP-AN

Học GDQP-AN

Học GDQP-AN

Học GDQP-AN

Học GDQP-AN

Học GDQP-AN

Học GDQP-AN

Học GDQP-AN

Khai giảng năm học 2020-2021

Khai giảng năm học 2020-2021

Lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp

Lễ tốt nghiệp

Cổng trường 2022

Cổng trường 2022

Media video

Giới thiệu Trường Công Đoàn

Cùng tham quan Trường Công Đoàn nhé

Tuyển sinh trung cấp đợt 2 năm 2021

Dạy nghề - Việc làm

Flash mob - Đoàn thanh niên

Tham quan Khối phòng học mới - Trường Công đoàn

Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021

Sẵn sàng cho năm học mới 2023-2024