Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Kế hoạch Tổ chức Lễ Kết nạp Đoàn viên mới và tổng kết các hoạt động phong trào

29/09/2022 Phạm Trần Yến Nhi

Media video

Clip tổng kết hoạt động Đoàn nhiệm kỳ 2019-2022