Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Tích cực hưởng ứng trào lưu Tự hào một dải non sông

30/12/2023 Phạm Trần Yến Nhi

Hưởng ứng Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông", Đoàn trường TC Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương thực hiện trào lưu cập nhật ảnh đại diện cùng với khung hình hưởng ứng Cuộc vận động. Đồng thời, đăng ảnh cá nhân cùng với hình ảnh bản đồ Việt Nam.

Với mục đích tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên; Đoàn trường tiếp tục tuyên truyền và hưởng ứng Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" và đây là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào về toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam nói chung và đoàn viên, thanh niên, thanh thiếu nhi nói riêng. Đồng thời cũng là cách làm sáng tạo, hưởng ứng tinh thần chuyển đổi số trong các hoạt động của Đoàn.

   

 

 

 

Media video

Clip tổng kết hoạt động Đoàn nhiệm kỳ 2019-2022

Cuộc thi Dân vũ - Tiết mục Việt Nam sẽ chiến thắng