Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Bảng tin

Nhật Bản lần đầu tiên chế tạo thành công trạng thái vật chất “plasma”

Nhật Bản đã lần đầu tiên thành công trong việc tạo ra trạng thái thứ 4 của vật chất gọi là “plasma” - được kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn năng lượng không phát thải thế hệ mới.

Giáo viên NCKH