Trường trung kỹ thuật nghiệp vụ và công đoàn bình dương

Bảng Màu

login

Bảng tin

Học sinh lớp Kế toán doanh nghiệp khóa 2019-2021 hoàn thành đợt thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp

Chiều ngày 31/03/2022 hơn 60 em học sinh khóa 2019-2021, ngành Kế toán doanh nghiệp đã kết thúc quá trình 1 tháng thực tập tại doanh nghiệp. Vì lý do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong thời gian qua kéo dài, diễn biến hết sức nguy hiểm và phức tạp nên dẫn đến tiến độ học tập và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho các em cũng bị ảnh hưởng theo.